Service med funktionskontroller och översyner av gasanalys anläggningar

Utöver service på våra egna produkter gör vi följande:

Service med funktionskontroller och översyner av befintliga anläggningar.

Service på system och analysatorer av fabrikaten: Siemens, Thermo och Servomex.


Excenterskruvpumpar
Renoveringar av pumpar hos kund eller i vår verkstad.

© Copyright RoLiKon  AB 2007 | Tel: 070 6518880